P1224001

P1224001

Liên hệ

  • Size: 120×240 cm
  • Chất liệu: Porcelain
  • Độ dày: 9 mm
  • Số lượng vân: 2
  • Đóng gói: 1 viên/ 1 thùng (2,88 m2)
  • Trọng lượng: 20kg/m2
  • Bề mặt: Bóng
  • Thương hiệu: Ftiles
  • Quốc gia sản xuất: Ấn Độ