CR62002

CR62002

Liên hệ

  • Kích Thước: 600×1200mm
  • Chất liệu: Porcelain
  • Bề mặt: Carving
  • Độ dày: 9mm
  • Số lượng vân: 4
  • Đóng gói: 2 viên/ 1 thùng (1,44 m2)
  • Trọng lượng: 20kg/m2
  • Thương hiệu: Ftiles
  • Quốc gia sản xuất: Ấn Độ